องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2563 ]208
22 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน (2) [ 24 มี.ค. 2563 ]424
23 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 10 มี.ค. 2563 ]235
24 การวางแผนกำลังคน [ 9 มี.ค. 2563 ]242
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 มี.ค. 2563 ]244
26 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 มี.ค. 2563 ]227
27 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]211
28 การพัฒนาบุคลากร [ 30 ต.ค. 2562 ]237
29 ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2562 ]252
30 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน62 [ 8 มี.ค. 2562 ]209
31 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562(2) [ 8 มี.ค. 2562 ]214
32 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]227
33 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มี.ค. 2562 ]216
34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี-งบประมาณ-2563 (1) [ 8 มี.ค. 2562 ]375
35 แผนยุทธศาสตร์ [ 8 มี.ค. 2562 ]218
36 โครงการเชิดชูเกียรติพนักงานส่วนตำบล [ 8 มี.ค. 2562 ]228
37 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 27 ธ.ค. 2561 ]231
 
|1หน้า 2