องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลทั้งหมด 49 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ปีงบประมาณ 2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]64
22 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ปีงบประมาณ2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]56
23 มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ [ 5 เม.ย. 2564 ]147
24 การเปิดโอกาศให้มีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 2 ก.พ. 2564 ]63
25 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]19
26 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]169
27 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 31 มี.ค. 2563 ]199
28 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 25 มี.ค. 2563 ]167
29 แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน (2) [ 24 มี.ค. 2563 ]380
30 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 10 มี.ค. 2563 ]191
31 การวางแผนกำลังคน [ 9 มี.ค. 2563 ]196
32 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 9 มี.ค. 2563 ]202
33 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 9 มี.ค. 2563 ]187
34 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปี 2563 [ 9 มี.ค. 2563 ]170
35 การพัฒนาบุคลากร [ 30 ต.ค. 2562 ]195
36 ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 1 ต.ค. 2562 ]207
37 รายงานผลประเมินความพึงพอใจของประชาชน62 [ 8 มี.ค. 2562 ]169
38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562(2) [ 8 มี.ค. 2562 ]171
39 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2562 [ 8 มี.ค. 2562 ]188
40 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน [ 8 มี.ค. 2562 ]174
 
|1หน้า 2|3