องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    รายละเอียดข่าว

ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

    เอกสารประกอบ ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ต.ค. 2562
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน