องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 40 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]38
2 ประชาสัมพันธ์ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]36
3 การโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาด) [ 22 เม.ย. 2565 ]33
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบล) [ 31 มี.ค. 2565 ]32
5 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]54
6 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]29
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]34
8 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2564 ]33
9 โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]29
10 บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]26
11 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]29
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2564 ]137
13 งานจัดเก็บรายได้ [ 1 มี.ค. 2564 ]136
14 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวินัย [ 28 ธ.ค. 2563 ]26
15 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์การขอรับเงินจัดการศพ ปี2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]133
16 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ [ 8 มี.ค. 2563 ]132
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]124
18 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2564 [ 1 ต.ค. 2562 ]135
19 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]106
20 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]118
 
หน้า 1|2