องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 38 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประชาสัมพันธ์การแข่งงขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]17
2 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]15
3 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]11
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]134
5 ประชาสัมพันธ์ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]113
6 การโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาด) [ 22 เม.ย. 2565 ]117
7 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบล) [ 31 มี.ค. 2565 ]153
8 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]131
9 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]99
10 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]149
11 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2564 ]102
12 โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]98
13 บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]98
14 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]110
15 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2564 ]255
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวินัย [ 28 ธ.ค. 2563 ]94
17 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 1 ปีงบประมาณ 2563 [ 8 ม.ค. 2563 ]232
18 การรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงประมาณ พ.ศ. 2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]175
19 ประกาศรับลงทะเบียนผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 19 ต.ค. 2561 ]187
20 “วัฒนธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน” [ 2 ต.ค. 2561 ]213
 
หน้า 1|2