องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 73 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ดำเนินการออกพ่นสารเคมีกำจัดลูกน้ำ ยุงลาย ประจำปี 2567 [ 14 พ.ค. 2567 ]1
2 โครงการส่งเสริมสุขภาพและดูแลหญิงตั้งครรภ์เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด ประจำปีงบประมาณ 2567 [ 2 พ.ค. 2567 ]5
3 ดำเนินการส่งมอบของเสีย อันตรายจากชุมชน [ 9 เม.ย. 2567 ]7
4 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที (No Gift Policy) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 [ 12 ก.พ. 2567 ]12
5 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การดำเนินการในปีงบประมาณ 2567 [ 9 ก.พ. 2567 ]9
6 กิจกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน2567 [ 6 ก.พ. 2567 ]24
7 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 8 ม.ค. 2567 ]6
8 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 8 ส.ค. 2566 ]55
9 การปรับปรุงภูมทัศน์สองข้างทางเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน [ 25 ก.ค. 2566 ]39
10 รายงานการสำรวจตลาดในตำบลเมืองโดน [ 28 มิ.ย. 2566 ]40
11 ประชาสัมพันธ์การแข่งงขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]63
12 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1/2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]43
13 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]57
14 ข่าวประชาสัมพันธ์การชำระภาษี ประจำปี 2566 [ 2 ม.ค. 2566 ]6
15 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2565 [ 10 ธ.ค. 2565 ]40
16 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]48
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]36
18 รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 5 ต.ค. 2565 ]43
19 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]38
20 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลเมืองโดน (กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) [ 14 ก.ย. 2565 ]37
 
หน้า 1|2|3|4