องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 56 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]12
2 ประชาสัมพันธ์ออกรับซื้อขยะรีไซเคิล ประจำปี 2565 [ 25 เม.ย. 2565 ]13
3 การโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาด) [ 22 เม.ย. 2565 ]8
4 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบล) [ 31 มี.ค. 2565 ]8
5 ประกาศรับสมัครเด็กเล็กเพื่อเข้าเรียนในศูนยพัฒนาเด็กเล็กตำบลเมืองโดน ประจำปีการศึกษา 2565 [ 14 มี.ค. 2565 ]27
6 โครงการ กิจกรรม 5 ส. "(Cteaning Day)" [ 25 ก.พ. 2565 ]10
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 25 ก.พ. 2565 ]14
8 ประชาสัมพันธ์ลงทะเบียนยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 27 ก.ย. 2564 ]12
9 โครงการกำจัดผักตบชวาและกำจัดวัชพืชในแหล่งน้ำภายในตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 3 ก.ย. 2564 ]9
10 บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]3
11 โครงการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 8 มิ.ย. 2564 ]9
12 บัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 [ 27 พ.ค. 2564 ]112
13 ประชาสัมพันธ์การร่วมรณรงค์"การใช้ถุงผ้า งดการใช้โฟม ลดการใช้ถุงพลาสติก" [ 5 เม.ย. 2564 ]113
14 งานจัดเก็บรายได้ [ 1 มี.ค. 2564 ]106
15 การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย [ 7 ม.ค. 2564 ]117
16 แผ่นพับประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับวินัย [ 28 ธ.ค. 2563 ]2
17 ประชาสัมพันธ์แบบฟอร์การขอรับเงินจัดการศพ ปี2563 [ 13 ส.ค. 2563 ]109
18 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP และสินค้าทางการเกษตรตำบลเมืองโดน [ 9 มี.ค. 2563 ]111
19 ประชาสัมพันธ์สินค้า OTOP กลุ่มเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่ [ 8 มี.ค. 2563 ]110
20 ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคโควิด-19 [ 28 ก.พ. 2563 ]53
 
หน้า 1|2|3