องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 65 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว [ 8 ส.ค. 2566 ]44
2 การปรับปรุงภูมทัศน์สองข้างทางเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนน [ 25 ก.ค. 2566 ]25
3 รายงานการสำรวจตลาดในตำบลเมืองโดน [ 28 มิ.ย. 2566 ]29
4 ประชาสัมพันธ์การแข่งงขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลเมืองโดนเกมส์ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 6 ก.พ. 2566 ]50
5 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครัั้งที่ 1/2565 [ 10 ม.ค. 2566 ]30
6 กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 5 ม.ค. 2566 ]46
7 การเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ 4-2565 [ 10 ธ.ค. 2565 ]28
8 ประชาสัมพันธ์การจัดโครงการสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 [ 27 ต.ค. 2565 ]37
9 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมฯ ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 21 ต.ค. 2565 ]26
10 รายผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ [ 5 ต.ค. 2565 ]30
11 โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมฯประจำปี 2565 [ 3 ต.ค. 2565 ]28
12 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมอาชีพตำบลเมืองโดน (กิจกรรมการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์) [ 14 ก.ย. 2565 ]25
13 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพการเพาะเห็ดตำบลเมืองโดน [ 8 ก.ย. 2565 ]28
14 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 3/2565 [ 31 ส.ค. 2565 ]26
15 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 2/2565 [ 24 ส.ค. 2565 ]25
16 ทะเบียนปราชญ์ชาวบ้านในตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา [ 22 ส.ค. 2565 ]37
17 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครัั้งที่ 1/2565 [ 15 ส.ค. 2565 ]25
18 ประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการส่งเสริมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์และน้ำหมักชีวภาพ [ 20 ก.ค. 2565 ]33
19 รายงานการประชุมสภาฯสมัยสามัญ สมัยที่ 2ครัั้งที่ 1/2565 [ 11 ก.ค. 2565 ]28
20 รายงานการประชุมสภาฯสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครัั้งที่ 2/2565 [ 24 มิ.ย. 2565 ]23
 
หน้า 1|2|3|4