องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้้งที่ 2/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ส.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน