องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 21 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน