องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 7 ต.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน