องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(กิจกรรมประชุมประจำเดือน)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(กิจกรรมประชุมประจำเดือน)
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน