องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การวางแผนกำลังคน

    รายละเอียดข่าว

การวางแผนกำลังคน

    เอกสารประกอบ การวางแผนกำลังคน
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 มี.ค. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน