องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง)
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน