องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 มี.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน