องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565)
 
    วันที่ลงข่าว
: 27 เม.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน