องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี 2563

    รายละเอียดข่าว

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี 2563

    เอกสารประกอบ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี 2563
 
    วันที่ลงข่าว
: 26 มิ.ย. 2563
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน