องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)


การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ2565(มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ2565(มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ)
 
    วันที่ลงข่าว
: 18 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน