องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
ข้อมูลทั้งหมด 37 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี2565) [ 27 เม.ย. 2565 ]103
2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(กิจกรรมรณรงค์ป้องกันโรคระบาด) [ 22 เม.ย. 2565 ]102
3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติและปฎิญาณตนทุกวันจันทร์) [ 4 เม.ย. 2565 ]139
4 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร(กิจกรรมประชุมประจำเดือน) [ 4 เม.ย. 2565 ]104
5 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม) [ 31 มี.ค. 2565 ]105
6 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อระดับตำบล) [ 31 มี.ค. 2565 ]99
7 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม) [ 21 มี.ค. 2565 ]98
8 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน) [ 21 มี.ค. 2565 ]108
9 การดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยง(มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน และแนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบบุคลากรถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง) [ 11 มี.ค. 2565 ]145
10 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต [ 7 มี.ค. 2565 ]106
11 ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญ(No Gift Policy) [ 21 ก.พ. 2565 ]94
12 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ2565(มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ) [ 18 ก.พ. 2565 ]96
13 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมฯ) [ 18 ก.พ. 2565 ]144
14 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ2565(คำสั่งแต่งตั้งกรรมการฯ) [ 18 ก.พ. 2565 ]104
15 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต) [ 15 ก.พ. 2565 ]105
16 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 11 ก.พ. 2565 ]109
17 รายงานผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 7 ต.ค. 2564 ]94
18 แผนการเสริมสร้างมาตรฐานวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 11 ม.ค. 2564 ]87
19 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤมิชอบประจำปี 2563 [ 26 มิ.ย. 2563 ]229
20 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 31 มี.ค. 2563 ]265
 
หน้า 1|2