องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
มาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลทั้งหมด 22 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2565 ]12
2 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน [ 1 ก.พ. 2565 ]10
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2565 ]11
4 การจดทะเบียนพานิช [ 1 ก.พ. 2565 ]11
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]12
6 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ก.พ. 2565 ]10
7 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ก.พ. 2565 ]10
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]9
9 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ก.พ. 2565 ]12
10 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]11
11 คู่มือประชาชน [ 24 ม.ค. 2565 ]11
12 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 5 ก.พ. 2564 ]48
13 การขออนุญาตจำหน่ายและสะสมอาหาร [ 9 พ.ย. 2560 ]182
14 การรับชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน [ 8 พ.ย. 2560 ]179
15 การรับชำระภาษีป้าย [ 8 พ.ย. 2560 ]186
16 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 7 พ.ย. 2560 ]181
17 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 7 พ.ย. 2560 ]184
18 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 24 ต.ค. 2560 ]191
19 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 24 ต.ค. 2560 ]198
20 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 20 ต.ค. 2560 ]165
 
หน้า 1|2