องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2565 ]84
2 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน [ 1 ก.พ. 2565 ]83
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2565 ]83
4 การจดทะเบียนพานิช [ 1 ก.พ. 2565 ]85
5 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]82
6 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ก.พ. 2565 ]78
7 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ก.พ. 2565 ]83
8 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]76
9 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ก.พ. 2565 ]85
10 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]82
11 คู่มือประชาชน [ 24 ม.ค. 2565 ]81