องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 12 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่่มือการให้บริการเบี้ยยังชีพู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 7 ต.ค. 2565 ]13
2 การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย [ 1 ก.พ. 2565 ]107
3 การรับเรื่องราวร้องทุกข์ / ร้องเรียน [ 1 ก.พ. 2565 ]103
4 การรับชำระภาษีป้าย [ 1 ก.พ. 2565 ]106
5 การจดทะเบียนพานิช [ 1 ก.พ. 2565 ]114
6 การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]103
7 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 1 ก.พ. 2565 ]99
8 การสนับสนุนน้ำอุปโภคบริโภค [ 1 ก.พ. 2565 ]103
9 การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร [ 1 ก.พ. 2565 ]101
10 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 1 ก.พ. 2565 ]106
11 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 1 ก.พ. 2565 ]108
12 คู่มือประชาชน [ 24 ม.ค. 2565 ]113