องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ITA


การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.พ. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน