องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลทั้งหมด 24 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]13
2 มาตรฐานการควบคุมอาคาร [ 2 ก.พ. 2564 ]48
3 มาตรฐานงานสาธารณสุขมูลฐาน [ 2 ก.พ. 2564 ]48
4 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุ [ 2 ก.พ. 2564 ]48
5 มาตรฐานการพัฒนาเด็กและเยาวชน [ 2 ก.พ. 2564 ]49
6 โครงการปรับปรุงขั้นตอนและลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน [ 16 ต.ค. 2562 ]41
7 แผนการจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2562 ]45
8 การแก้ไขคำสั่งและยกเลิกคำสั่ง [ 13 พ.ย. 2560 ]190
9 คู่มือการชำระภาษีและค่าธรรมเนียม-2561 [ 13 พ.ย. 2560 ]218
10 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินการบัญชี [ 10 พ.ย. 2560 ]195
11 คู่มืองานธุรการ [ 10 พ.ย. 2560 ]199
12 คู่มือปฏิบัติงานพัสดุ [ 10 พ.ย. 2560 ]208
13 คู่มือการเขียนทะเบียนประวัติ [ 10 พ.ย. 2560 ]139
14 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 พ.ย. 2560 ]219
15 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่4 [ 9 พ.ย. 2560 ]183
16 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่3 [ 9 พ.ย. 2560 ]168
17 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่2 [ 9 พ.ย. 2560 ]201
18 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่1 [ 9 พ.ย. 2560 ]174
19 คู่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 9 พ.ย. 2560 ]185
20 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่6 [ 8 พ.ย. 2560 ]200
 
หน้า 1|2