องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 11 ม.ค. 2566 ]38
2 คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2565 ]38
3 คู่มือปฎิบัติงานด้านวินัย [ 7 พ.ย. 2565 ]37
4 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 พ.ย. 2565 ]38
5 คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ย. 2565 ]42
6 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2565 ]39
7 คู่มือปฎิบัติงานการตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุ อปท. [ 10 ต.ค. 2565 ]40
8 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. [ 10 ต.ค. 2565 ]41
9 คู่มือคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 10 ต.ค. 2565 ]38
10 คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการละสารบรรณ [ 30 ก.ย. 2565 ]38
11 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]143