องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 16 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 คู่มือการปฏิบัติงาน การชำระภาษีป้าย [ 8 เม.ย. 2567 ]9
2 คู่มือการปฎิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยผู้สูงอายุ [ 8 เม.ย. 2567 ]11
3 คู่มือการปฎิบัติงาน การฝึกอบรม [ 8 เม.ย. 2567 ]5
4 คู่มือการปฎิบัติงาน การบริการของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร [ 8 เม.ย. 2567 ]18
5 คู่มือการปฎิบัติงาน การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเบี้ยคนพิการ [ 8 เม.ย. 2567 ]7
6 คู่มือปฏิบัติงานกองการศึกษา [ 11 ม.ค. 2566 ]54
7 คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒ [ 14 พ.ย. 2565 ]49
8 คู่มือปฎิบัติงานด้านวินัย [ 7 พ.ย. 2565 ]53
9 คู่มือปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง [ 7 พ.ย. 2565 ]51
10 คู่มือเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ [ 1 พ.ย. 2565 ]53
11 มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย [ 31 ต.ค. 2565 ]51
12 คู่มือปฎิบัติงานการตรวจสอบการคลังการเงินการบัญชีและการพัสดุ อปท. [ 10 ต.ค. 2565 ]55
13 คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท. [ 10 ต.ค. 2565 ]52
14 คู่มือคำสั่งด้านการบริหารงานบุคคล [ 10 ต.ค. 2565 ]54
15 คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการละสารบรรณ [ 30 ก.ย. 2565 ]50
16 คู่มือการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 1 เม.ย. 2565 ]159