องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการละสารบรรณ

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฎิบัติงานด้านธุรการละสารบรรณ
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน