องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ITA


คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือปฎิบัติงานตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและส่งปลูกสร้าง พ.ศ.๒๕๖๒
 
    วันที่ลงข่าว
: 14 พ.ย. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน