องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ITA


คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

คู่มือการใช้งานระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพของ อปท.
 
    วันที่ลงข่าว
: 10 ต.ค. 2565
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน