องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 35 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
21 โรคฟันผุ [ 20 มิ.ย. 2560 ]192
22 แผ่นพับ โรคไวรัสอีโบลา [ 15 มี.ค. 2559 ]199
23 ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน [ 22 ก.พ. 2559 ]258
24 แผ่นพับ โรคมือ ปาก เท้า เปื่อย [ 17 ก.พ. 2559 ]199
25 การดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 1 ม.ค. 2559 ]256
26 การดำเนินการจัดเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 1 ม.ค. 2559 ]277
27 โรคไวรัสอีโบล่า [ 21 ม.ค. 2558 ]208
28 ประกาศสภา อบต.เมืองโดน เรื่อง เรียกประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [ 10 ส.ค. 2555 ]255
29 ประกาศสภา อบต.เมืองโดน เรื่อง การกำหนดจำนวนสมัยประชุมสมัยสามัญประจำปี ๒๕๕๕ [ 14 ก.พ. 2555 ]351
30 ประกาศ เรียกประชุมสภาสมัยสามัญสมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ [ 6 ก.พ. 2555 ]351
31 ประชาสัมพันธ์การลงทะเบียนผู้พิการเพื่อรับเบี้ยความพิการตามโครงการจัดสวัสดิการเบี้ยความพิการประจำปีงบ [ 1 พ.ย. 2554 ]371
32 ประชาสัมพันธ์ ชำระภาษีประเภท รถเกี่ยวข้าว [ 1 ต.ค. 2554 ]362
33 ทดสอบโปรแกรมข่าวประชาสัมพันธ์ [ 10 มี.ค. 2554 ]375
34 ประชาสัมพันธ์รับสมัคร อถล. [ 30 พ.ย. 542 ]152
35 ประกาศการกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่าย และเกณฑ์การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง [ 30 พ.ย. 542 ]169
 
|1หน้า 2