องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ITA
ข้อมูลทั้งหมด 5 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อกับสินบน ประจำปีงบประมาณ 256ุ7 [ 22 ม.ค. 2567 ]4
2 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ [ 30 ม.ค. 2566 ]30
3 การดำเนินงานตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี 2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]44
4 แผนอัตราก าลัง ๓ ปี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๖ [ 25 ก.พ. 2565 ]35
5 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล2565 [ 25 ก.พ. 2565 ]45