องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA
ข้อมูลทั้งหมด 3 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 การจัดโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) [ 8 ม.ค. 2567 ]5
2 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(การประชาคมระดับตำบล ปี256ุ6) [ 3 เม.ย. 2566 ]38
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ [ 3 เม.ย. 2566 ]37