องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA


แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓
 
    วันที่ลงข่าว
: 3 เม.ย. 2566
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน