องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม ITA


การจัดโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

การจัดโครงการประชาคมระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.2566-2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2566 (เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม)
 
    วันที่ลงข่าว
: 8 ม.ค. 2567
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน