องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 58 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 พ.ค. 2565 ]6
2 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค 65) ปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]9
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2565 ]8
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]11
5 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]11
6 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]13
7 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]12
8 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]12
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 มี.ค. 2565 ]14
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 ก.พ. 2565 ]14
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 4 ม.ค. 2565 ]13
12 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ.248-03 สายบ้านหนองคูหมู่ที่ 5 ถึงสายบ้านเมืองดู่ (ตำบลโนนเพ็ด) หมู่ที่ 5 บ้านหนองคู [ 23 ธ.ค. 2564 ]52
13 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสสายทาง นม.ถ.248-05 สายบ้าน หนองขาม (ตำบลหนองพลวง) หมู่ที่ 5 [ 23 ธ.ค. 2564 ]46
14 ประกาศประกวดราคาโครงการ คสล.สายบ้านหนองคูหมู่5ถึงสายบ้านหนองขาม(ตำบลหนองพลวง) [ 8 ธ.ค. 2564 ]52
15 ประกาศประกวดราคาโครงการ คสล.สายบ้านหนองคูหมู่5ถึงสายบ้านเมืองดู่(ตำบลโนนเพ็ด) [ 8 ธ.ค. 2564 ]54
16 สรุปผลดารดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน 2564 (ประจำปีงบประมาณ 2565) [ 3 ธ.ค. 2564 ]53
17 เปิดเผยราคากลางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 3 ธ.ค. 2564 ]61
18 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเเดือน ตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 4 พ.ย. 2564 ]52
19 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2565 [ 1 พ.ย. 2564 ]65
20 ประกาศแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]48
 
หน้า 1|2|3