องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 31 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 ก.ย. 2565 ]4
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 ส.ค. 2565 ]18
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 5 ก.ค. 2565 ]18
4 ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง งบจ่ายขาดเงินสะสม [ 1 มิ.ย. 2565 ]48
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 1 มิ.ย. 2565 ]19
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 พ.ค. 2565 ]59
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างประจำไตรมาศที่ 2 (ม.ค.65 - มี.ค 65) ปีงบประมาณ 2565 [ 19 เม.ย. 2565 ]66
8 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 8 เม.ย. 2565 ]69
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 4 เม.ย. 2565 ]72
10 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]61
11 ประกาศประกวดราคาก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 25 มี.ค. 2565 ]69
12 ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 22 มี.ค. 2565 ]62
13 เปิดเผยราคากลางงานก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 [ 11 มี.ค. 2565 ]64
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 มี.ค. 2565 ]62
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2565 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 ก.พ. 2565 ]63
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 4 ม.ค. 2565 ]61
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 3 ธ.ค. 2564 ]19
18 เปิดเผยราคากลางแสดงวงเงินที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 3 ธ.ค. 2564 ]116
19 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเเดือน ตุลาคม 2564 (ปีงบประมาณ 2565) [ 4 พ.ย. 2564 ]107
20 ประกาศแผนปฏิบติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ต.ค. 2564 ]101
 
หน้า 1|2