องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 29 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]3
2 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 มี.ค. 2566 ]3
3 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 มี.ค. 2566 ]3
4 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]3
5 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน(ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2565 ]133
6 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]109
7 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]87
8 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]127
9 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]406
10 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]455
11 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 8 เม.ย. 2556 ]270
12 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]201
13 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 8 ม.ค. 2556 ]488
14 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]326
15 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 8 พ.ย. 2555 ]351
16 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555 [ 9 ต.ค. 2555 ]327
17 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]429
18 ขอรายงานแสดงรายรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 9 ส.ค. 2555 ]399
19 ขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ – เงินจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 10 ก.ค. 2555 ]399
20 ขอรายงานแสดงรายรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2555 [ 10 ก.พ. 2555 ]455
 
หน้า 1|2