องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 26 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน(ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2565 ]10
2 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]13
3 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]9
4 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]9
5 รายงานผลการใช้จ่ายติดตามแผนการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 [ 9 ต.ค. 2561 ]77
6 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]328
7 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]370
8 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 8 เม.ย. 2556 ]147
9 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]118
10 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 8 ม.ค. 2556 ]360
11 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]247
12 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 8 พ.ย. 2555 ]275
13 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555 [ 9 ต.ค. 2555 ]242
14 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2555 [ 10 ก.ย. 2555 ]306
15 ขอรายงานแสดงรายรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 9 ส.ค. 2555 ]269
16 ขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ – เงินจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม 2555 [ 10 ก.ค. 2555 ]318
17 ขอรายงานแสดงรายรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2555 [ 10 ก.พ. 2555 ]331
18 ขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ – เงินจ่าย ประจำเดือน มกราคม 2555 [ 10 ก.พ. 2555 ]331
19 ขอส่งงบทดลองและงบเงินรับ – เงินจ่าย ประจำเดือน ธันวาคม 2554 [ 10 ม.ค. 2555 ]305
20 ของรายงานแสดงรายรับจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2554 [ 10 ม.ค. 2555 ]254
 
หน้า 1|2