องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
รายงานทางการเงิน
ข้อมูลทั้งหมด 33 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานงบการเงินปีงบประมาณ 2566 [ 26 มี.ค. 2567 ]13
2 รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ 2566 [ 29 พ.ย. 2566 ]10
3 รายงานผลการจัดเก็บภาษีและลูกหนี้ค้างชำระภาษีประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 ต.ค. 2566 ]0
4 ประกาศยึดหลักประกันสัญญา [ 23 พ.ค. 2566 ]45
5 รายงานผลการตรวจสอบงบการเงินปีงบประมาณ 2565 [ 7 มี.ค. 2566 ]47
6 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2566 รอบ 6 เดือน [ 7 มี.ค. 2566 ]51
7 คู่มือการปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี [ 1 มี.ค. 2566 ]49
8 รายงานผลการกำกับติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณ 2565 [ 7 ต.ค. 2565 ]51
9 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน(ตั้งแต่เดือน 1 ตุลาคม 2563 ถึง31 มีนาคม 2564) [ 8 เม.ย. 2565 ]180
10 รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงินสำหรับสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 [ 10 มี.ค. 2565 ]163
11 ขอรายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ประจำไตรมาศ 2 [ 29 ธ.ค. 2564 ]131
12 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564 [ 4 ต.ค. 2564 ]180
13 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2556 [ 7 ส.ค. 2556 ]452
14 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2556 [ 9 พ.ค. 2556 ]508
15 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2556 [ 8 เม.ย. 2556 ]323
16 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2556 [ 7 ก.พ. 2556 ]249
17 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2555 [ 8 ม.ค. 2556 ]551
18 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2555 [ 7 ธ.ค. 2555 ]373
19 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2555 [ 8 พ.ย. 2555 ]399
20 ขอรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2555 [ 9 ต.ค. 2555 ]377
 
หน้า 1|2