องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
รายงานการประชุมประชุมสภา อบต.เมืองโดน
ข้อมูลทั้งหมด 20 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2/2566 [ 27 ธ.ค. 2566 ]2
2 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2566 [ 15 ธ.ค. 2566 ]2
3 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2566 [ 29 ส.ค. 2566 ]2
4 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2566 [ 18 ส.ค. 2566 ]2
5 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2566 [ 27 มิ.ย. 2566 ]2
6 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2566 [ 16 มิ.ย. 2566 ]2
7 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1/2565 [ 27 ก.พ. 2566 ]37
8 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2566 [ 24 ก.พ. 2566 ]2
9 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2566 [ 17 ก.พ. 2566 ]2
10 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3/2565 [ 24 ต.ค. 2565 ]34
11 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2/2565 [ 17 ส.ค. 2565 ]32
12 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/2565 [ 16 ส.ค. 2565 ]32
13 รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2565 [ 11 ส.ค. 2565 ]36
14 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2565 [ 27 มิ.ย. 2565 ]34
15 รายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 [ 9 พ.ค. 2565 ]34
16 บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]123
17 บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 2/2564 [ 30 ส.ค. 2564 ]117
18 บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564 [ 29 ก.ค. 2564 ]116
19 บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 20 ก.ค. 2564 ]113
20 บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2564 [ 26 ก.พ. 2564 ]169