องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
รายงานการประชุมประชุมสภา อบต.เมืองโดน


บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ บันทึกการประชุมสภา อบต.เมืองโดน สมัยวิสามัญสมัยที่ 1 ครั้งที่ 2/2564
 
    วันที่ลงข่าว
: 29 ก.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน