องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

สรุปผลการจัดซ์้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 4 มี.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : อบต.เมืองโดน