องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ ITA
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2567 ]2
2 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2567 ]2
3 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 26 ก.พ. 2567 ]3
4 ประมวลจริยธรรม อบต.เมืองโดน [ 1 ธ.ค. 2565 ]27
5 ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]28
6 ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]29
7 ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น [ 1 ธ.ค. 2565 ]30
8 ข้อกำหนดจริยธรรมหรือพฤติกรรมที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำDos-Donts [ 1 ธ.ค. 2565 ]29