องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลทั้งหมด 6 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (2566-2570) [ 18 เม.ย. 2567 ]12
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) [ 3 ต.ค. 2565 ]59
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) [ 2 ส.ค. 2564 ]152
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [ 7 ก.ค. 2564 ]153
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) [ 29 ก.ค. 2563 ]135
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) ฉบับเพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) [ 28 ก.พ. 2563 ]136