องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
ข้อมูลทั้งหมด 27 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ e-plannacc [ 27 เม.ย. 2565 ]10
2 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]10
3 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 [ 22 เม.ย. 2564 ]37
4 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (เอกสารแนบ) [ 22 เม.ย. 2564 ]35
5 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 [ 22 เม.ย. 2564 ]37
6 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 4 ปี (พ.ศ.2561 – 2564) [ 5 เม.ย. 2564 ]37
7 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ2564(2) [ 5 เม.ย. 2564 ]36
8 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมฯ2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]40
9 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน [ 5 เม.ย. 2564 ]39
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันทุจริตรอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ2564 [ 5 เม.ย. 2564 ]38
11 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ2561-2564) [ 7 ต.ค. 2562 ]0
12 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 2 [ 1 พ.ค. 2562 ]134
13 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง [ 1 พ.ค. 2562 ]149
14 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 พ.ค. 2562 ]134
15 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ค. 2562 ]137
16 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน [ 1 พ.ค. 2562 ]145
17 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 1 พ.ค. 2562 ]135
18 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 พ.ค. 2562 ]143
19 คู่มือการพัฒนาส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน [ 1 พ.ค. 2562 ]139
20 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 30 เม.ย. 2562 ]117
 
หน้า 1|2