องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ITA
ข้อมูลทั้งหมด 10 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ. 2567 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน [ 19 เม.ย. 2567 ]8
2 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองโดน พ.ศ.2566-2570 [ 8 ม.ค. 2567 ]9
3 รายงานลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ 2565 รอบ 12 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]45
4 รายงานผลการดำเนินการป้องกันทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256ุ6 รอบ 6 เดือน [ 28 เม.ย. 2566 ]42
5 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 256ุ6 ในระบบ e-plannacc [ 27 เม.ย. 2566 ]45
6 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตฯ ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 1 พ.ย. 2565 ]47
7 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2566 - 2570) [ 17 ต.ค. 2565 ]41
8 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 ในระบบ e-plannacc [ 27 เม.ย. 2565 ]128
9 แผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565 [ 28 ก.พ. 2565 ]136
10 ประกาศใช้แผนป้องกันการทุจริต (พ.ศ2561-2564) [ 7 ต.ค. 2562 ]127