องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยมีพิธีทางศาสนา กิจกรรมการแสดงของแต่ละหมู่บ้าน ทั้ง 7 หมู่บ้านในตำบลเมืองโดน และพิธีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ในวันที่ 13 เมษายน 2567 เวลา 06.30 น. เป็นต้นไป พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนตั้งร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า

2024-04-11
2024-03-28
2024-02-27
2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-08-08
2023-07-24
2023-06-22
2023-06-21