องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์ ผลการจัด MOI Waste Bank Week 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ


งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำนักปลัด  องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  นำโดย นาย อบต.เมืองโดน นายเฮม  ภู่นอก  ปลัด อบต. หัวหน้าสำนักปลัด จนท.ได้ดำเนินการออก ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนในตำบลเมืองโดนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกองทุนธนาคารขยะตำบลเมืองโดน  ณ หมู่ที่ 5 บ้านหนองคู  เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการบริหารจัดการขยะในรูปแบบของกองทุนธนาคารขยะ

2024-04-11
2024-03-28
2024-02-27
2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-08-08
2023-07-24
2023-06-22
2023-06-21