องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2566 พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนตั้งร้านค้าเพื่อจำหน่ายสินค้า ณ บริเวณสระหนองใหญ่ บ้านเมืองโดน หมู่ที่1 ตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

2024-04-11
2024-03-28
2024-02-27
2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-08-08
2023-07-24
2023-06-22
2023-06-21