องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


การรับลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ 2568


องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ขอเชิญชวนให้ผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 บริบูรณ์ ที่ยังไม่เคยลงทะเบียนขอนับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุที่มีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ 2568 นับจนถึง วันที่ 1 กันยายน 2567 (ผู้ที่เกิดก่อนวันที่ 2 กันยายน 2508)

2024-04-11
2024-03-28
2024-02-27
2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-08-08
2023-07-24
2023-06-22
2023-06-21