องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน


 

อบต.เมืองโดน  ได้จัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน  ในการประชุมสภาฯ สมัยสามัญ  สมัยที่   2 ครั้งที่ 1/2566  เวลา 09.30 น.  เมื่อวันที่   13  มิถุนายน  2566  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน

2024-04-11
2024-03-28
2024-02-27
2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-08-08
2023-07-24
2023-06-22
2023-06-21