องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ อบต.เมืองโดน ที่ปฎิบัติงานในองค์กรมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินผ่านช่องทางไลน์ตามคิวอาร์โค๊ดที่แนบมานี้

2024-05-24
2024-05-22
2024-05-21
2024-05-09
2024-04-11
2024-03-28
2024-02-27
2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16