องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ขอเชิญ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และพนักงานจ้างเหมาบริการ ของ อบต.เมืองโดน ที่ปฎิบัติงานในองค์กรมาไม่น้อยกว่า 1 ปี ร่วมประเมินผ่านช่องทางไลน์ตามคิวอาร์โค๊ดที่แนบมานี้

2023-04-26
2023-04-18
2023-04-10
2023-02-28
2023-02-15
2023-02-07
2023-02-07
2023-01-16
2023-01-03
2022-12-28