องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เมืองโดน ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินสำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานอื่นๆ ให้แสกนผ่านช่องทางไลน์ ตามคิวร์อาร์โค๊ดที่แนบมานี้

2023-11-23
2023-10-16
2023-10-16
2023-08-08
2023-07-24
2023-06-22
2023-06-21
2023-06-13
2023-04-26
2023-04-18