องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th

 
 
 


เชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.เมืองโดน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


ขอเชิญร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบต.เมืองโดน ประจำปี พ.ศ. 2566  โดยมีช่องทางการเข้าตอบแบบประเมินสำหรับบุคคลทั่วไป และหน่วยงานอื่นๆ ให้แสกนผ่านช่องทางไลน์ ตามคิวร์อาร์โค๊ดที่แนบมานี้

2023-02-28
2023-02-15
2023-02-07
2023-02-07
2023-01-16
2023-01-03
2022-12-28
2022-11-09
2022-04-25
2022-04-12