องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 5 ก.พ. 2564 ]24
2 มาตรฐานการให้รางวัลและการลงโทษ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ [ 5 ก.พ. 2564 ]33
3 ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล การประเมินประสิทธิภาพ [ 5 ก.พ. 2564 ]30
4 รายงานการฝึกอบรมตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคลประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ [ 2 พ.ย. 2563 ]30
5 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ 2562 ครึีงปีแรก [ 30 เม.ย. 2562 ]142
6 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตาบลประจำปี 2562 [ 1 ต.ค. 2561 ]26
7 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 1 ต.ค. 2561 ]26
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) [ 1 ต.ค. 2561 ]43