องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA)
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน [ 20 มี.ค. 2562 ]43
2 การวางแผนกำลังคน [ 8 มี.ค. 2562 ]40
3 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ [ 8 มี.ค. 2562 ]42
4 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล [ 8 มี.ค. 2562 ]47
5 การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร [ 8 มี.ค. 2562 ]44
6 การพัฒนาบุคลากร [ 8 มี.ค. 2562 ]45
7 การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากร [ 8 มี.ค. 2562 ]42
8 ประกาศการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ [ 8 มี.ค. 2562 ]48
9 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี [ 8 มี.ค. 2562 ]44
10 การเปิดโอกาศให้เกิดการมีส่วนร่วม [ 8 มี.ค. 2562 ]48
 
หน้า 1|2|3|4