องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
มาตรฐานการปฏิบัติงาน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการจัดการความรู้ [ 1 ต.ค. 2562 ]29
2 คู่มือการเลื่อนระดับ [ 10 พ.ย. 2560 ]215
3 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่4 [ 9 พ.ย. 2560 ]172
4 มาตรฐานไฟฟ้าสาธารณะบทที่2 [ 9 พ.ย. 2560 ]189
5 คู่ขั้นตอนการลงทะเบียนทางหลวงชนบท [ 9 พ.ย. 2560 ]175
6 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่6 [ 8 พ.ย. 2560 ]182
7 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่5 [ 8 พ.ย. 2560 ]160
8 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่2 [ 8 พ.ย. 2560 ]166
9 มาตรฐานการสงเคราะห์ผู้สูงอายุบทที่3 [ 8 พ.ย. 2560 ]157
10 มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. [ 8 พ.ย. 2560 ]277
 
หน้า 1|2