องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการติดตามและประเมินผลแผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 1 รอบเดือนเมษายน [ 1 พ.ค. 2562 ]131
2 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ [ 1 พ.ค. 2562 ]130
3 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม [ 1 พ.ค. 2562 ]125
4 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม [ 1 พ.ค. 2562 ]134
5 มาตรการการใช้ดุลยพินิจ [ 1 พ.ค. 2562 ]120
6 ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตฯประจำปีงบประมาณ 2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]128
7 รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานฯประจำปีงบประมาณ2562 [ 30 เม.ย. 2562 ]87
8 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง [ 30 เม.ย. 2562 ]103
9 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร [ 30 เม.ย. 2562 ]87
10 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเมืองโดนประจำปีงบประมาณ 2562 [ 31 ม.ค. 2562 ]90
 
หน้า 1|2