องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
คู่มือสำหรับประชาชน อบต.เมืองโดน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 โครงการปรับปรุงงขั้นตอนละลดระยะเวลาการปฏิบัติงาน [ 16 ต.ค. 2562 ]28
2 การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน [ 5 ต.ค. 2561 ]116
3 การรับชำระภาษีป้าย [ 5 ต.ค. 2561 ]124
4 การรับชำระภาษีบำรุงท้องที่ [ 5 ต.ค. 2561 ]111
5 การขออนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร [ 5 ต.ค. 2561 ]103
6 การขออนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ [ 5 ต.ค. 2561 ]126
7 การขออนุญาตจัดตั้งตลาด [ 5 ต.ค. 2561 ]199
8 การต่อใบอนุญาตรื้อถอนอาคาร [ 5 ต.ค. 2561 ]126
9 แผนผังแสดงขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 [ 6 ม.ค. 2559 ]210
10 แผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการ อบต.เมืองโดน (การรับแจ้งเรื่องราว/ร้องทุกข์) [ 20 ส.ค. 2558 ]267
 
หน้า 1|2