องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา : www.muangdon.go.th
 
 
รายงานการประชุมประชุมสภา อบต.เมืองโดน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [ 23 เม.ย. 2557 ]282
2 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๗ [ 19 ก.พ. 2557 ]293
3 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ [ 10 ม.ค. 2557 ]280
4 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ [ 20 ธ.ค. 2556 ]273
5 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 12 ธ.ค. 2556 ]280
6 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ [ 24 ก.ค. 2556 ]283
7 รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดนสมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ /๒๕๕๔ [ 6 ก.ค. 2554 ]274