วันที่
ชื่อเรื่อง
10  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุไฟฟ้า (สำนักปลัด) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2  พ.ค. 2565
ซื้อวัสดุซ่อมแซมถนนชำรุดภายในตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
8  เม.ย. 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากบ้านนายบุญหนมไปสามแยกบ้านเมืองโดน บ้านดอนวัว หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1  เม.ย. 2565
ซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
31  มี.ค. 2565
จ้างเหมาติดตั้งผ้าม่านสำนักงาน อบต.เมืองโดน (ดานทิศตะวันตก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  มี.ค. 2565
จ้างเหมาซ่อมแซมศูนย์ อปพร.ตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายข้างบ้านลำห้วยแอก บ้านดอนวัว หมู่ที่ ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างจ้างซ่อมแซมถนน คสล. สายข้างวัดบ้านเมืองโดน บ้านเมืองโดน หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
25  มี.ค. 2565
จ้างซ่อมแซมถนน คสล.สายด้านทิศตะวันออกของหมู่บ้าน จำนวน ๒ จุด บ้านโนนเมือง หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
24  มี.ค. 2565
จ้างโครงการปรับปรุงท่อส่งน้ำระบบประปาหมู่บ้านสายรอบบ้าน บ้านหนองคู หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง