วันที่
ชื่อเรื่อง
31  มี.ค. 2563
จ้างก่อสร้างถนน คสล.สายข้าง อบต.เมืองโดน ด้านทิสตะวันออก บ้านเมืองโดน หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน(หมึกถ่ายเอกสาร) ครั้งที่ 3 อบต.เมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาย้ายและติดตั้งแอร์สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
จ้างเหมาค่าเช่าพื้นที่บริการอินเตอร์เน็ตและค่าจดทะเบียนโดเมนเนม (สัญญาต่อเนื่อง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19  มี.ค. 2563
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(พัดลมอุตสาหกรรม)
18  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสี่แยกลานกีฬาไปถึงสี่แยกศาลาประชาคม บ้านดอนยาว หมู่ที่ 4 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18  มี.ค. 2563
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ระบายน้ำในถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเมืองโดน หมู่ที่ 1 ถึงบ้านดอนวัวหมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
24  ก.พ. 2563
จ้างเหมารถไม่ประจำทางปรับอากาศ ขนาด 50 ที่นั่่ง จำนวน 1 คัน โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองโดน ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
จ้างจัดเตรียมสถานที่ การจัดโครงการแข่งขันกีฬาตำบลเมืองโดนเกมส์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
12  ก.พ. 2563
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง